נוטריון מסמך לתרגום לרומנית

מבוא: מידע בסיסי על מהו מסמך נוטריון וכיצד הוא משמש בתרבות האמריקאית נוטריון ציבורי הוא קצין בית המשפט