הולנד מומלצת בחורף?

חלק מהחורפים בהולנד מושלגים יותר מאחרים, וחלקם חורפים קשים שבהם כל אחד יכול לשרוד בעיניים עצומות. הולנד היא