מפתח תקוע בדלת – מה ניתן לעשות?

במילים פשוטות, אם תשמרו על אותו מנעול, זה כבר לא יעבוד עם המפתח הישן. ליתר ביטחון בביתך או בדירתך וכדי להרתיע