לפני כניסת חוק הפרישה החובה לתוקף, מעסיקים ישראלים רבים גיבו את עצמם מהתחייבויותיהם הפוטנציאליות לפיצויי פיטורים באמצעות פוליסות ותוכניות פנסיה של ביטוח מינהלים. בהתאם למבנה הפוליסות הללו, הכספים יוקמו וישוחררו, והסכום שנצבר מטעם עובד מסוים יכסה את חובת הפיטורים של המעסיק. מעסיקים רבים בישראל מעניקים סכום זה לביטוח המנהלים מכיוון שמדובר במצב טוב יותר של חוק הפנסיה מאשר תחליף לו.

המעסיק מחויב לנכות סכום זה של מס הכנסה ומכיוון שהעובד בישראל נדרש לשלם את משכורתו

המעסיק רשאי לנכות סכום המתאים לחלקו של העובד בדמי הביטוח המשולמים למדינה הלאומית. מכון ביטוח. המעסיק רשאי לנכות את הניכויים החובה המותרים בניכויים משכר העובד, כמתואר להלן. מעסיקים אינם רשאים לנכות שכר טרחה שמשלמים הרשויות עבור עובדים זרים עם אישורי עבודה.

מעסיקים יכולים לנכות כסף משכר העובד המיועד לגופים אחרים, כגון דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה, דמי חבר או דמי שהעובד ניכה משכרו. 

על מנת להתאים את המשכורות לעלויות המחיה ולהוזלות השכר התרומה הכוללת מחולקת בין מעביד לעובד. במקרה של קצין או שופט כמתואר לעיל, התרומה מתפרסמת על ידי המעסיק מטעם הקצינים או השופטים ואין לה כל השפעה על תגמול הקצינים או מוסיפה תשלומים מיוחדים כלשהם.

לא ניתן לזכות בחשבון הפרטי של חבר תרומות לעובדים המועברות על ידי מעסיק ציבורי ולא ניתן לגבות אותן על ידי חבר לאחר הסרתן, אין להפסיק עובדים שהצטרפו לחברים לאחר ה -1 ביולי 1975 ותרומות המוענקות מטעם מעסיקים ציבוריים או לאחר סיום שירות החברות שלהם. תרומות לעובדים המוענקות מטעם מעסיקים ציבוריים ניתנות, במידת הצורך, לשלם לקרנות הפנסיה של עובדי ציבור וכן לקרנות הפנסיה של המשטרה וכבאות.

חוק דמי מחלה משנת 1976 מזכה את העובדים בחופשת מחלה בתשלום במקרה של היעדרות מהעבודה עקב מחלה

על פי החוק העובדים מקבלים יום מחלה וחצי בחודש עבודה, עם מקסימום 90 יום. לאחר סיום יחסי העבודה, לעובד זכאות לפיצוי בגין החופשה השנתית שלא לקח בארבע השנים האחרונות.

על המעסיקים לשלם 37.5% מהשכר הרגיל עבור ימי החופשה השנייה והשלישית ו- 7.5%. מדי חודש, העובד צריך לעקוב אחר זכויות החג שנצברו בתלוש המשכורת שלו. חופשת לידה לעובדים משולמת דרך הביטוח הלאומי. מי שמחזיק עובד משק בית כמו מטפלת לילדים או מנקה מחוייב בתשלום ביטוח לאומי ופנסיה חובה לעובדי משק בית

זהו מס שמנוכה מעובדים בכל חודש ב -15 לחודש שלאחר מכן. הביטוח הלאומי מכניס גם החזר למעסיק אם העובד משרת במילואים של צה"ל.

עובדים זרים מוגנים בארצם על ידי מערכת הפנסיה אך אינם מחויבים להיכלל במערכת הביטוח הלאומי או לתרום תרומה חודשית למערכת מעסיקים יכולים לבצע תשלומי שכר חודשיים לעובד באמצעות הלוואה מהמוסד לביטוח לאומי. עובד בקולומביה שנרשם למערכת ביטוח לאומי לסיכוני פנסיה, בריאות ועבודה, אך המעסיק אינו מחויב לשלם תרומה חודשית מקבילה בכל עת.
למידע מורחב בתחום של תשלומי פנסיה חובה עבור עובד משק בית בישראל מומלץ לבדוק כאן:

חברות בהודו המעסיקות יותר מ -20 עובדים חייבות להירשם ולשלם דמי פנסיה חובה במערכת הביטוח הלאומי הלאומית

בעוד שמעסיקים מנסים להימנע מהעומסים הכספיים והניהוליים הכרוכים בהפרשות לקרן הפנסיה, הם מודעים למגוון העונשים וההשלכות בגין אי תשלום ופעולות אחרות שמצגות באופן מוטעה את מעמד ופעילות העובדים בהודו. ניתן להימנע מרוב הבעיות הללו בשימוש בפתרונות GEO כגון Shield GEO, הפועל כמעסיק מקומי בכדי להבטיח עמידה בהתחייבויות ההפרשה עבור קרנות הפנסיה ההודיות מטעם חברות זרות.

באופן כללי דיני החוזים מחייבים מעסיקים למלא את חוזי העבודה שלהם ולשלם את השכר המוסכם. מלבד תנאי הרווחה הקבועים בחוזה, המעסיקים מחויבים לשלם לעובדים החודשיים, ובסוף כל חודש עליהם לשלם. עובד זכאי לפיצוי אם הוא סיים או סיים את חוזהו באופן קונסטרוקטיבי. על העובד להיות מסוגל להחלים במשך שנה לפחות בתנאי שהוא או היא שייכים לחברה. חוזי עבודה עשויים גם לזכות עובדים בתנאי פיטורין נדיבים כמפורט בחוק הפיצויים משנת 1963.

בשנת 2007 הוציאה המדינה צו הרחבה המחייב את המעסיקים בישראל להעניק לפחות פנסיה מינימלית לכלל העובדים במדינה. מדינה. מעסיקים יכולים לעכב תשלומים חודשיים כאחוז משכר עובדיהם ולשלם אותם לתכנית.